При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в периода 13 септември 2019 г. – 10 октомври 2019 се проведоха 5 информационни дни в гр. Варна, гр. Пловдив и гр. Смолян за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за академичната 2019/2020 година.

 

В рамките на информационните дни студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2019/2020 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

 

Участие в информационните дни взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предсоят пред всеки бъдещ Еразъм студент.

 

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

 

 

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”.

 

Местата за кандидатстване са ограничени.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за II семестър на учебната 2019/2020 година: 28 октомври 2019 г.

 

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).

Plovdiv 1 (2)

Smolyan 1

Smolyan 2

Smolyan 3

Varna 1

Varna 2

Varna 3

Plovdiv 2