Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
За контакти:

Миглена Иванова
Офис "Еразъм" /Офис "Международни проекти"/
Тел./факс: ++ 359 52 359 523
Е-mail: erasmus@vfu.bg, varnafree@gmail.com
Web-site: http://erasmus.vfu.bg

Институционален ECTS координатор:

проф. д-р Валери Стоянов
Е-mail: stoyanov_v@vfu.bg

Катедрени Еразъм координатори:

Катедра "Правни науки"
доц. д-р Елисавета Калинова
Тел. ++ 359 52 359 614
E-mail: elisaveta@vfu.bg

Катедра "Сигурност и безопасност"
доц. д-р Галина Милева
Тел. ++ 359 52 359 559
E-mail: galinaa@abv.bg

Катедра "Психология"
доц. д-р Даниела Митева
E-mail: gradiva@abv.bg

Катедра "Администрация и управление"
ас. Гергана Желязкова
Тел. ++ 359 52 359 602
E-mail: gzhelyazkova@yahoo.com

Катедра "Международна икономика и политика" - специалност "Международни отношения"
доц. д-р Калоян Смилков
E-mail: kalopetar@gmail.com

Катедра "Международна икономика и политика" - ПН "Икономика"
ас. Ива Монева
E-mail: ivamoneva@abv.bg

Катедра "Информатика"
доц. д-р Евгения Ракитина
Тел. ++ 359 52 359 572
E-mail: rakitina@vfu.bg

Архитектурен факултет
доц. д-р Росица Петкова
Тел. ++ 359 52 359 588
E-mail: r_slipets@abv.bg