Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Интензивни езикови курсове „еразъм” (ИЕКЕ)

ЦЕЛ

Интензивни езикови курсове „Еразъм” (ИЕКЕ) са специализирани курсове и се организират за изучаване на по-малко разпространени езици на страните, участващи в програма „Учене през целия живот”. Те имат за цел езикова и културна интеграция на студентите преди реализиране на техния период на мобилност.

ИЕКЕ се провеждат в следните страни за допустимите езици, посочени в скоби: Белгия
(нидерландски), България (български), Хърватия (Хърватски), Кипър (гръцки), Чешка
република (чешки), Дания (датски), Естония (естонски), Финландия (фински и шведски),
Гърция (гръцки), Унгария (унгарски), Исландия (исландски), Италия (италиански), Латвия
(латвийски), Литва (литовски), Малта (малтийски), Нидерландия (нидерландски), Норвегия (норвежки), Полша (полски), Португалия (португалски), Румъния (румънски), Словакия (словашки), Словения (словенски), Испания (баски, валенсиански, каталунски и галицийски езици), Швеция (шведски), Швейцария (италиански) и Турция (турски).

Английски, немски, френски и испански (кастилски) не са допустими за ИЕКЕ.

ПРАВО НАУЧАСТИЕ

Студентите, които са одобрени за участие в мобилност по секторна програма „Еразъм”  през 2012/2013 г., имат право да кандидатстват и да получат индивидуален грант за участие в Интензивни езикови курсове „Еразъм” (ИЕКЕ) в страната, в която им предстои да бъдат „Еразъм” студенти.

Участниците в ИЕКЕ не заплащат такса за участие в курсовете. Допустими са такси за екскурзии и други подобни дейности, които Еразъм студентите следва да заплатят по време на курса.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Студентите, които желаят да участват в езиковите курсове „Еразъм”, попълват формуляр за кандидатстване в електронен вариант (в който задължително посочват своя избор на курс и място на обучение) и го изпращат на адрес: erasmus@vfu.bg

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от тук: ФОРМУЛЯР 

На база  на подадените формуляри за кандидатстване, всяко висше училище организира процедура по селекция на студентите, които да предложи за участие в ИЕКЕ.

Документите на избраните участници в курсовете се изпращат до институциите, организиращи ИЕКЕ за съответната приемаща държава.

В определен от Европейската комисия срок ВСУ получава писмено поименно потвърждение от организиращата ИЕКЕ институция за всеки одобрен участник. В потвърждението се посочва продължителността на обучението, мястото на провеждане на курса, начална дата и други подробности за обучението.

Въз основа на получените документи ВСУ сключва индивидуални договори за финансиране (на база предоставените от ЦРЧР индивидуални грантове ИЕКЕ) с одобрените за участие в ИЕКЕ студенти

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

През академичната 2012/2013 г. Интензивни езикови курсове „Еразъм” се провеждат на две сесии: преди стартирането на учебната година (август-септември) и преди започването на втория семестър (януари-февруари).

Продължителността на ИЕКЕ е от 2 седмици до 6 седмици, като броят на учебните часове е може да бъде по-малък от 60.

В случаите, когато ИЕКЕ се провеждат по време на Еразъм периода на студентите, те нямат право на индивидуален ИЕКЕ грант, освен ако отпускането на такъв е оправдано, поради наличието на извънредни разходи по участието в курсовете и екстра гранта е предвиден от организиращите ИЕКЕ институции.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВСУ:
II семестър - 29 октомври 2013 г.

 

ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗИРАЩИ ИЕКЕ

Институциите, които организират ИЕКЕ, можете да видите тук, като изберете страната на Вашата мобилност: http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm#country

 

ИНДИВИДУАЛНИ ГРАНТОВЕ ПО ИЕКЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014 г.

Приемаща държава

Дневна ставка в евро

Белгия – BE

21

Гърция – EL

20

Дания – EE

29

Естония – IE

16

Исландия - IS

22

Испания – ES

21

Италия – IT

23

Кипър – CY

18

Латвия – LV

16

Литва – LT

15

Малта - MT

18

Нидерландия – NL

22

Норвегия – NO

31

Полша – PL

16

Португалия – PT

18

Румъния – RO

15

Словакия – SK

17

Словения – SI

19

Турция – TR

18

Унгария – HU

17

Финландия – FI

25

Хърватска - HR

20

Чешка Република - CZ

18

Швейцария - CH

31

Швеция - SE

25