Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Download на необходими документи:

1. Erasmus Student Application Form - Формуляр за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение/ практика по програма "Еразъм"
2. Erasmus Teacher Application Form - Формуляр за кандидатстване за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм"
2. Erasmus Staff Training Application Form - Формуляр за кандидатстване за преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение по програма "Еразъм"
3. Learning Agreement - Тристранно споразумение за обучение
4. Training Agreement - Тристранно споразумение за практика
5. Transcript of Records - Академична справка, която трябва да бъде попълнена от приемащата институция
6. Студентска харта Еразъм
7. Декларация за защита на личните данни за студентска мобилност
8. Декларация за защита на личните данни за преподавателска мобилност