Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Еразъм практики

Обща информация
Еразъм практика на ВСУ
Други възможности за Еразъм практики

Други възможности за практики по програма "Еразъм"

 • Актуални възможности за стажове

ВСУ получава от Центъра за развитие на човешките ресурси информация относно актуални стажове по програма "Еразъм", които своевременно ще бъдат публикувани в този раздел. Всяка обява съдържа описание на практика и за коя професионална област е подходяща, краен срок и документи за кандидатстване и др.

Кандидатстването за тези стажове е директно към посочените контактни лица.

При получаване на положителен отговор от страна на работодателя за възможност да Ви приеме на Еразъм стаж и при наличие на свободни средства ВСУ може да финансира тази мобилност.

  • Франция Покажи/скрий
  • Германия Покажи/скрий
  • Португалия Покажи/скрий
  • Великобритания Покажи/скрий
  • Турция Покажи/скрий
  • Хърватска Покажи/скрий
  • Словакия Покажи/скрий
  • Кипър Покажи/скрий
  • Люксембург Покажи/скрий
  • Белгия Покажи/скрий
  • Австрия Покажи/скрий
  • Словения Покажи/скрий
  • Чехия Покажи/скрий
  • Полша Покажи/скрий
  • Латвия Покажи/скрий
  • Гърция Покажи/скрий
  • Малта Покажи/скрий
  • Унгария Покажи/скрий
  • Дания Покажи/скрий
  • Естония Покажи/скрий
  • Литва Покажи/скрий
  • Италия Покажи/скрий
 • Еразъм консорциум

През 2008 г. Асоциацията за подпомагане на академичната общност и Юзит Калърс България ООД създадоха първия в България Еразъм Консорциум в рамките на новата програма на Европейската комисия "Учене през целия живот". Съгласно правилата на програмата Еразъм Консорциумът организира и подготвя документално професионални стажове и практики на български студенти в други държави – членки на Европейския Съюз.

От академичната 2008-2009 г. Еразъм консорицума подпомага ВСУ в организирането на практики по програма "Еразъм".

Повече информация за стажовете на Еразъм консорциума може да откриете на следният адрес: http://isic.bg/rabotni-pozicii-erasmus