Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Еразъм практики

Обща информация
Еразъм практика на ВСУ
Други възможности за Еразъм практики

Практики по програма "Еразъм", организирани със съдействието на ВСУ

  • ASSIMEA, гр. Неапол, Италия

Студентските практики в неправителствената организация  ASSIMEA са с продължителност от 6 месеца и дават възможност на студентите да придобият практически умения в маркетинга, прогнозирането, прочуванията и др.

Практиките са подходящи за студенти от всички икономически (международни икономически отношения, мениджмънт в международния бизнес, международен маркетинг,  и др.) специалности, които са във втори, трети, четвърти и пети курс на обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър", образователно-квалификационна степен "Магистър" и образователна и научна степен "доктор" (без значение от формата на обучение)!

Задължително е владеенето на английски език. Предимство е владеенето на италиански език (базово ниво).

Еразъм грант
За участие в стажовете в Италия през академичната 2013/2014 г. практикантите ще получат грант по програма Еразъм в размер на 682 евро/месец.

Продължителност и период за провеждането на стажовете:
3-6 месеца - от месец януари до месец септември 2014 г. в удобен за студентитите период и продължителност.

Кандиадтстване:
Електронният формуляр за кандидатстване за практика по програма "Еразъм" може да откриете на следния интернет адрес: erasmus.vfu.bg. Попълненият формуляр (на български и английски език) и CV (на английски език)  изпратете на e-mail: erasmus@vfu.bg или varnafree@gmail.com.
Формулярът за кандидатстване може да изтеглите тук.

За повече информация по отношение на предлаганите стажове:
Миглена Петкова
Координатор по програма "Еразъм"
тел.: 052/359 523
e-mail: erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com

ас. Гергана Желязкова
Еразъм координатор към катедра "Администрация и управление"
тел.:052/359 602
e-mail: gzhelyazkova@yahoo.com

 Краен срок за кандидатстване за 2012/2013: 31 януари 2014 г.

 

  • Европейска академия за банково дело, икономика и управление (Германия)

Европейската академия за банки, икономика и управление предлага стажове в Общински и областни администрации, банки и фирми, архитектурни бюра в гр.Дюрен, гр. Вермелскирхен, гр. Гелзенкирхен и гр. Дюселдорф, гр. Кьолн и др.,

Стажовете са подходящи за студенти от всички специалности във ВСУ, които са записани в които са записани във втори, трети, четвърти и пети курс на обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър", образователно-квалификационна степен "Магистър" и образователна и научна степен "доктор" (без значение от формата на обучение)!

Задължително е владеенето на немски език.

Еразъм грант
За участие в стажовете в Германия през академичната 2013/2014 г. практикантите ще получат грант по програма Еразъм в размер на 6075 евро/месец.

Продължителност и период за провеждането на стажовете:
3 месеца - 1 юли 2014 г. -30 септември 2014 г.

Кандиадтстване:
Електронният формуляр за кандидатстване за практика по програма "Еразъм" може да откриете на следния интернет адрес: erasmus.vfu.bg. Попълненият формуляр (на български и немски език) и CV (на български и немски език) изпратете на e-mail: erasmus@vfu.bg или varnafree@gmail.com.
Формулярът за кандидатстване може да изтеглите тук.
Модел за CV и инструкции за попълване може да изтеглите тук.

За повече информация по отношение на предлаганите стажове:
Миглена Петкова
Координатор по програма "Еразъм"
тел.: 052/359 523
e-mail: erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com

Вивиана Панайотова
Ръководител "Кариерен център"
тел.:052/359 515

  Краен срок за кандидатстване за 2012/2013: 31 януари 2014 г.

 

  • Асоциация на пожарникарите, гр. Анталия, Турция

Студентските практики в Асоциация на пожарникарите дават възможност на студентите да придобият практически умения в областта на пожарната безопасност, бедствията,  авариите, да усъвършенстват езиковите си умения и да опознаят нова културна среда.

Практиките са подходящи за студенти от специалности – защита на националната сигурност, пожарна безопасност и защита на населението, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, които са във втори, трети, четвърти и пети курс на обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър", образователно-квалификационна степен "Магистър" и образователна и научна степен "доктор"  (без значение от формата на обучение)!

Задължително е владеенето на турски или английски език.

Еразъм грант
За участие в стажовете в Турция през академичната 2013/2014 г. практикантите ще получат грант по програма Еразъм в размер на 525 евро/месец.

Продължителност и период за провеждането на стажовете:
3 месеца - През пролетта и/или лятото на 2014 г. Точните дати ще бъдат уточнени с приемащата институция след провеждането на селекционната процедура.

Кандиадтстване:
Електронният формуляр за кандидатстване за практика по програма "Еразъм" може да откриете на следния интернет адрес: erasmus.vfu.bg. Попълненият формуляр (на български и турски или английски език) изпратете на e-mail: erasmus@vfu.bg или varnafree@gmail.com.
Формулярът за кандидатстване може да изтеглите тук.

За повече информация по отношение на предлаганите стажове:
Миглена Петкова
Координатор по програма "Еразъм"
тел.: 052/359 523
e-mail: erasmus@vfu.bg; varnafree@gmail.com

доц. д-р Галина Милева
Еразъм координатор към катедра "Сигурност и безпопасност"
тел.:052/359 559
e-mail: galinaa@abv.bg

 Краен срок за кандидатстване за 2012/2013: 28 февруари 2014 г.