Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Студентска мобилност с цел обучение

Програма Еразъм дава възможност на българските студенти да живеят в друга европейска страна и да разширят своите социални, културни и академични компетенции. Обучението в условията на чуждестранна система за висше образование дава възможност на студентите да се докоснат и да се възползват от обучение, провеждано с нови и различни преподавателски подходи.
Студентите, завършили първата година от обучението си в родната страна, могат да осъществят период на обучение между 3 и 12 месеца в друга европейска приемаща държава. В мобилността могат да се включат всички студенти до и включително Докторска степен.
Участниците в ""Мобилността с цел обучение" подлежат на селекция в българските университети, където се обучават. Селектираните студенти придобиват статут на "Еразъм студент", чиито права и задължения са определени в Студентската харта "Еразъм".

Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм предлага на българските студенти:
  • Финансиране в периода на мобилност
  • Освобождаване от академични такси в приемащия университет
  • Езикова и културна подготовка за Еразъм периода посредством участие в Интензивните езикови курсове Еразъм, предназначени само за Еразъм студенти;
  • Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността


Студентска мобилност с цел обучение
Студентска мобилност с цел практика
Преподавателска мобилност
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
Интензивни програми