Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Мобилност на университетския персонал

Като нова мярка за интернационализация на висшите училища, от 2007 г. в програма Еразъм е въведена "Мобилност с цел обучение на преподавателския и непреподавателския персонал", която може да се осъществи в други висши образователни институции или в търговски предприятия в рамките на ЕС. Целта на мобилността е обмяна на опит и повишаване на професионалните умения и компетенции на университетския персонал. Дейността дава възможност и за мобилност на персонала на търговските предприятия в партниращи висши училища.

Продължителността на мобилността може да бъде между 1 и 6 седмици в рамките на една академична година.

Програма Еразъм предлага следните възможности на университетския персонал:
  • Помощно финансиране на пътните разходи и разходите по Еразъм престоя според дестинацията на гостуването и условията на живот в приемащата европейска държава.

Студентска мобилност с цел обучение
Студентска мобилност с цел практика
Преподавателска мобилност
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
Интензивни програми