Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 17.07.2017 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с  цел обучение по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2016/2017 г.

Име и фамилия Приемаща институция Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Анна Недялкова ShipCon Limassol Ltd Испания 62
2. Ремзие Ибраимова ShipCon Limassol Ltd Испания 61

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.