За контакти:

Миглена Петкова

Миглена Димитрова

Офис “Еразъм” /Отдел „Международна дейност и проекти“/

Тел./факс: ++ 359 52 359 523
Е-mail: erasmus@vfu.bg,
Web-site: http://erasmus.vfu.bg

Институционален Еразъм+ координатор:

проф. д-р Галина Шамонина
Главен секретар

Е-mail:  shamonina@vfu.bg

Катедрени Еразъм+ координатори:

aс. Йорданка Тонева

E-mail: yoan123@abv.bg

доц. д-р Галина Милева

Тел. ++ 359 52 359 559

E-mail: galinaa@abv.bg

доц. Мария Енчева Петрова

E-mail: mariya.encheva@vfu.bgg

доц. д-р Даниела Михалева

E-mail: daniela.mihaleva@vfu.bg

доц. д-р Калоян Смилков

E-mail: kalopetar@gmail.com

ас. Ива Монева

E-mail: ivamoneva@abv.bg

доц. д-р Мария Брусева

Тел. ++ 359 52 359 572

E-mail: mariya.bruseva@gmail.com

арх. д-р  Жечка Илиева

E-mail: jetchka.ilieva@gmail.com

Доц. д-р Росица Петкова-Слипец

E-mail: r_slipets@abv.bg

Доц. д-р Капа Манасиева

E-mail: kapkamanasieva@abv.bg