Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г.

Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Милена Райновска Univestita degli Studi di Siena Италия 60
2. Катина Михайлова Univestita degli Studi di Siena Италия 59
3. Румяна Ламбова University of Zilina Словакия 59
4. Павлета Кръстева Univestita degli Studi di Modena Италия 52
5. Веселина Василева Athens University of Economics and Business Гърция 52
6. Йоанна Недялкова Klaipeda state College Литва 52
7. Снежка Добрева Information Sistems Management Institute Латвия 52
8. Десислава Дерибеева University College of International and Public Relations Португалия 51

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.