Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 13.11.2018 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2018/2019 г.

Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Десислава Кожухарова Universita degli Studi di Siena Италия 61
2. Марийка Костадинова Pedagogical University of Cracow Полша 57,13
3. Диляна Владимирова University of Lisbon, School of law Португалия 56,25
4. Светозара Маринова Universidad de Granada Испания 54,87

 

5. Миглена Димитрова Pedagogical University of Cracow Полша 53
6. Десислава Тончева Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise Paris Франция 51,5
7. Миглена Петкова Universita degli Studi di Modena Италия 50,5
8. Катина Табакова  

War Studies University

Полша 45,63

 

Кандидати в резерва:

Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Румяна Ламбова University of Lisbon, School of law Португалия 44
2. Десислава Дерибеева Universita IUAV di Venezia Италия 42,75
3. Йоана Иванова Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla Полша 37
4. Павлета Кръстева Universidad de Almeria Испания 36
5. Веселина Алексиева University College of International and Public Relations Prague Чехия 34

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

 

На първо място се класира служителят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

 

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

 

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.