Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 14.11.2018 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2018/2019 г.

Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 ас. д-р Галина Ковачева – катедра „Правни науки“ Univestita degli Studi di Napoli Federico II Италия 69
2 д-р Али Чакър – катедра „ССС“ Namik Kemal University Турция 68
3 ас. Антонина Иванова – катедра „Информатика и икономика“ TH Köln – University of Applied Sciences Германия 66
4 проф. д.пс.н. Валери Стоянов – катедра „Психология“ Universidad de Granada Испания 65
5 Ваня Христова – катедра „Психология“ Univestita degli Studi di Siena Италия 64
6 доц. д-р Милена Кичекова – катедра „ССС“ Pedagogical University of Cracow Полша 63
7 доц. д-р Росица Петкова-Слипец – катедра „ССС“ University of Zilina Словакия 63
8 доц. д-р Даниела Андонова – катедра „Психология“ Universidad de Granada Испания 63
9 Галина Момчева– катедра „Информатика и икономика“ Technical University of Cluj-Napoca Румъния 60
10 проф. д-р Галина Шамонина – ДЧЕО Pedagogical University of Cracow Полша 60
11 доц. д-р Ива Монева – катедра „Информатика и икономика“ Universidad de Almeria Испания 60
12 ас. Гергана Желязкова – катедра „Администрация, управление и политически науки“ Universidade dа Coruña Испания 60
13 доц. д-р Евгения Ракитина – катедра „Информатика и икономика“ Univestita degli Studi di Modena Италия 59
14 доц. д-р Нели Тризлова – катедра „ССС” Universita IUAV di Venezia Италия 58
15 доц. д-р Капка Манасиева – катедра „Изкуства“ Information Systems Management Institute Латвия 57
16 доц. д-р Татяна Стоянова – катедра „ССС“ University of Zilina Словакия 57
17 доц. д-р Юлиана Матеева – катедра „Правни науки“ Univestita degli Studi di Napoli Federico II Италия 57
18 ас. Йорданка Тонева – катедра „Правни науки“ University College of International and Public Relations Чехия 57
19 доц. д-р Николина Грозева – катедра „Информатика и икономика“ Budapest Metropolitan University of Applied Sciences Унгария 56

 

Кандидати в резерва:

Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 доц. д-р Анета Георгиева – катедра „ССС“ Riga Building College Латвия 55
2 доц. д-р Генчо Паничаров – катедра „ССС” Riga Building College Латвия 54
3 доц. д-р Младен Тонев – катедра „Информатика и икономика“ Instituto Politecnico de Santarem Португалия 53
4 пр. Диана Михайлова – ДЧЕО Budapest Metropolitan University of Applied Sciences Унгария 52
5 проф. Веселин Цанков – катедра „Правни науки“ Cag University Турция 51
6 проф. Иван Билярски – катедра „Правни науки“ Universidad de Coruňa Испания 51
7 ас. инж. Илиян Костадинов – катедра „ССС” Second University of Naples Италия 51
8 доц. д-р Огнян Къчев – катедра „Сигурност и безопасност“ Instituto Politecnico de Santarem Португалия 38
9 пр. Весела Митева – ДЧЕО Budapest Metropolitan University of Applied Sciences Унгария 37
10 Димитър Маринов – ДЧЕО Nisantasi University Турция 37

 

 

 

Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

 

На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

 

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

 

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.