Уважаеми студенти,

 

На 10 април 2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в зала УСК-3 ще се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за академичната 2019/2020 година.

Програма „Еразъм+“ е най-новата инициатива на Европейския съюз, която ще предостави възможност на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“ да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, а също така и период на практика в европейски фирми, организации и институции. ВСУ гарантира академично признаване на периода на обучение в чужбина и предоставяне на финансиране (Еразъм грант), с който всеки студент да подпомогне периода си на мобилност.

Обучението по програма „Еразъм+“ ще Ви даде възможност да обогатите академичните си познания и да повишите езиковите си компетенции. Практиката по програмата ще Ви предостави възможност да се запознаете със съвременните тенденции и изисквания на европейския работен пазар, да придобиете умения за работа в международна среда и да създадете професионални контакти.

 

На информационния ден ще получите повече информация относно:

  • процедурите за кандидатстване за академичната 2019/2020 година;
  • процедурите за селекция на кандидатите;
  • партниращите на ВСУ европейски университети и фирми;
  • размерът на отпусканото финансиране (Еразъм грант);
  • процедурите по признаване на периода на обучение;
  • срокове за кандидатстване;

 

Очакваме Ви!

Отдел „Международна дейност и проекти“