Екипът на Офис „Еразъм“ иска да ви информира, че целогодишно набира формуляри за кандидатстване за участие в изходяща студентска мобилност с цел практика до усвояването на отпуснатите за академична година средства.

За академичната 2019/2020 година ВСУ ще отпусне финансиране за 13 студентски мобилности с цел практика.

Информация относно процедурите кандидатстване и възможностите за мобилност можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност с цел практика”.

За допълнителна информация за студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).