Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 16.10.2019 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2019/2020 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Милослава Георгиева 50,75
2. Павлина Желева 47,5
3. Десислава Кожухарова 46,875
4. Кремена Хубчева 44
5. Диляна Владимирова 43,625
6. Светозара Маринова 41,5
7. Десислава Дерибеева 39,375
8. Милена Пенкова 35,5

 

Некласирани кандидати:

Име, презиме и фамилия
1. Ивелина Пейчева
2. Павлета Кръстева
3. Веселина Василева
4. Румяна Ламбова

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира служителят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.