При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 10 октомври 2018 г. се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за академичната 2018/2019 година.

 

В рамките на информационния ден студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2018/2019 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

 

Участие в информационния ден взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предсоят пред всеки бъдещ Еразъм студент.

 

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение и практика в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

 

 

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”.

 

Местата за кандидатстване са ограничени.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за II семестър на учебната 2018/2019: 26 октомври 2019 г.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел практика за учебната 2018/2019 – целогодишно до усвояването на отпуснатите за академична година средства.

 

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).