Повече от 30 студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ посетиха информационния ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за академичната 2018/2019 година, който се проведе на 11 април 2018 г.

 

  • В рамките на информационния ден студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за академичната 2018/2019 година;
  • процедурите за селекция на кандидатите;
  • партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми;
  • размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение;
  • сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата в периода 2007-2013 г.

 

Участие в информационния ден взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предсоят пред всеки бъдещ Еразъм студент.

 

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение и практика в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

 

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”.

 

Местата за кандидатстване са ограничени.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за I и II семестър на учебната 2018/2019: 30 април 2019 г.

 

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел практика за учебната 2018/2019 – целогодишно до усвояването на отпуснатите за академична година средства.

 

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).