Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 27.11.2020 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2020/2021 г.

 

 

Име, презиме и фамилия Специалност във ВСУ Факултетен номер Приемащ университет Област на знание в приемащия университет Семестър, в който ще се реализира мобилността Резултат

от картата за оценка на кандидатите

1 Давид Костадинов Моден дизайн 192112001 Nisantasi University 0212: Мода, интериорен и индустриален дизайн Летен семестър 55.5
2 Лора Петкова

 

Дизайн -Графичен дизайн 194111021 University of Humanities and Economics in Lodz 0214: Графичен дизайн Летен семестър 53.4
3 Кристина Петрова

 

Архитектура 193711001 Politecnico di Milano 0731: Архитектура Летен семестър 53
4 Виктор Халов

 

ПН “Национална сигурност“ 180911029 War Studies University 1030: Охрана и сигурност Летен семестър 48
5 Даниел Колев

 

Дизайн -Графичен дизайн 184111027 Pedagogical University of Cracow 0214: Графичен дизайн Летен семестър 45
6 Анастасия Бариляк

 

Информатика и компютърни науки 183111005 ISMA Riga 0611: Информатика и компютърни науки Летен семестър 43

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.