При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ на 19 октомври 2021 г. се проведе онлайн информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за летния семестър на 2021/2022 година. В него се включиха бакалаври и магистри от различни специалности в цялата страна, както и от #Египет и #Италия. Сред най-активните бяха студентите от втори курс специалност „Психология“ и „Национална сигурност“ .
В рамките на срещата студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за летния семестър на 2021/2022 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата.

Участие в информационния ден взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предстоят пред всеки бъдещ Еразъм студент. Студентката Сание Сютлю от специалност „Право“, която вмомента осъществява своята практика в Турция, разказа на студентите какво е чувството да упражняваш това, което си научил до момента.

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”.
Местата за кандидатстване са ограничени.
Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за II семестър на учебната 2021/2022: 05 ноември 2021 г.
За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Димитрова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).