След проведен информационен ден за представяне на възможностите за студентска
мобилност по програма “Еразъм+” ВСУ обявява краен срок за участие в студентска мобилност с
цел обучение за II семестър на учебната 2021/2022 г. – 05 ноември /петък/ 2021 г.

Местата за кандидатстване са ограничени.

Информация относно процедурите кандидатстване и възможностите за мобилност можете да
откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност с цел
обучение”.

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се
свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ –
Миглена Димитрова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).