Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 02.11.2022 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за летния семестър на академичната 2022/2023 г.

 

Име, презиме и фамилия Специалност във ВСУ Факултетен номер Приемащ университет Област на знание в приемащия университет Семестър, в който ще се реализира мобилността Резултат

от картата за оценка на кандидатите

1 Теодора Теодошева ППООР 210712005 The General Tadeuz, Military Academy of Land Forces 0103: Национална сигурност Летен семестър 54
2 Яна Стоянова

 

Моден дизайн 202111004 Pedagogical university of Cracow 0213:Изящни изкуства Летен семестър 53
3 Стефан Топалов Психология и психопатология на развитието 210331014 Istanbul Rumeli University 0313: Психология Летен семестър 53
4 Александър Иванов Психология 191512021 Izmir Katip Celebi 0313: Психология Летен семестър 51
5 Лора Левичарова Право 200611039 University of Lisbon 0421: Право Летен семестър 50
6 Александър Бориславов Архитектура 213711008 Technical University of Cluj Napoca 0731: Архитектура Летен семестър 46

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.