Уважаеми студенти, на 16 март 2023 г. /четвъртък/ от 13:00 часа в УСК 3 на ВСУ ще се състои Информационен ден по Програма Еразъм+ за кандидатстване за летния семестър на академичната 2023/2024 година.

В рамките на информационния ден ще получите информация за:

  • процедурите за кандидатстване;
  • процедурите за селекция на кандидатите;
  • партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми;
  • размера на отпусканото финансиране (Еразъм грант);
  • процедурите по признаване на периода на обучение;
  • сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата.

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за II семестър на учебната 2023/2024: 24 март 2023 г.