При голям интерес от страна на студентите от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в хибридна форма се проведе информационен ден за представяне на възможностите за студентска мобилност по програма “Еразъм+” за зимния семестър на 2023/2024 година. В него  се включиха бакалаври и магистри от различни специалности.

В рамките на срещата студентите получиха информация за процедурите за кандидатстване за учебната 2023/2024 година; процедурите за селекция на кандидатите; партниращите на Варненския свободен университет европейски университети и фирми; размера на отпусканото
финансиране (Еразъм грант); процедурите по признаване на периода на обучение; сроковете за кандидатстване и възможностите и условията за повторно участие на студенти, които вече са провели обучение или практика по програмата.

Участие в информационния ден взеха и студенти, които вече са реализирали период на обучение и практика по програма „Еразъм+“. Те споделиха опита си до момента, положителните страни и предизвикателствата, който предстоят пред всеки бъдещ Еразъм студент.

Мария Пенева, студентка в 3 курс, специалност „Архитектура“, която се завърна преди месец от мобилност с цел обучение в Милано, разказа за своите преживявания и положителните си емоции, свързани с Програмата “Еразъм +”. Тя сподели желанието си, да участва отново в нея. Студентката от специалност „Право“ Лора Левичарова, която в рамките на този семестър се обучава в University of Lisbon, Лисабон също взе участие онлайн, за да разкаже за предизвикателството на обучението в чужбина, новите запознанства и вълнуващата учебна програма.

Програма „Еразъм+“ е инициатива на Европейския съюз, която предоставя възможност на студентите да осъществят период на обучение в европейски университети-партньори без заплащане на академични такси, както и практика в европейски фирми, организации и институции. Варненският свободен университет гарантира академичното признаване на периода на обучение в чужбина и предоставя финансиране (Еразъм грант) на своите студенти, за да ги подпомогне в периода им на мобилност.

Информация относно процедурите кандидатстване можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Студентска мобилност”.

Местата за кандидатстване са ограничени.
Краен срок за кандидатстване за участие в студентска мобилност с цел обучение за I семестър на учебната 2023/2024: 24 март 2023 г.

За допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Димитрова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).