Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 28.04.2023 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за академичната 2022/2023 г.

 

 

Име и фамилия Специалност Факултетен номер Приемаща институция Продължителност на мобилността  

Резултат от картата за оценка на кандидатите

 

1 Елени Скева Консултативна психология 220631058 Curis Network-Nicosia Cyprus 3 месеца 47
2 Христина Стефанова БАМ 190112008 KIMBINO 5 месеца 47
3 Шемсетин Варол ССС 184311003 ERFA GROUP 4 месеца 40

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.