Как преминава мобилност с цел обучение на нашите студенти по програмата “Еразъм+”?
Вижте видео импресията, подготвена от Яна Стоянова – студент в трети курс на специалност “Моден дизайн” на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
Яна избра за своята мобилност Педагогическия университет в Краков, Полша Pedagogical University of Cracow, където изучава различни дисциплините в рамките на един семестър.