Ректорът на Варненския свободен университет проф. д-р Петър Христов посети университета “Сакария” в Турция и се срещна с ректора проф. д-р Хамза Ал. По време на разговорите, на които присъстваха проф. Хакан Серхад Сойхан и представители на Международния отдел на “Сакария”, бяха обсъдени въпроси, свързани с програмите за образование и обмен, както и за развитие на сътрудничеството между двата университета. Коментирани бяха възможностите за съвместно обучение по магистърска програма “Интелигентни системи за сигурност” и партньорство в обучението на студенти по програма “Еразъм+”. В резултат от срещата вече е подготвено междуинституционално споразумение по програма “Еразъм+”.

Очаква се през есента на тази година проф. Ал да посети Варненския свободен университет.

През октомври 2021 г. ВСУ “Черноризец Храбър” и водещият турски университет “Сакария” подписаха споразумение за партньорство. „Сакария“ е едно от най-големите висши учебни заведения в южната ни съседка с над 85 000 студенти. Създаден е през 1992 години и има богата научна и  изследователска дейност. Университетът е с шест научни института и 14 факултета, които обучават студенти в областта на образователните и природните науки, бизнеса, близкоизточните изследвания, здравните и социалните науки.