Студентката на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” Теодора Теодошева е на студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” в полския град Вроцлав. Тя ще учи през летния семестър в военната академия “Ген. Тадеуш Косцюшко” General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw.
Теодора е второкурсничка в специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” на нашия университет. Как протича един Еразъм ден във Военната академия на Вроцлав, вижте в интересния видео разказ на Теодора ↘️
Варненският свободен университет има договори за партньорство по програма “Еразъм+” за студентска мобилност с над 60 университета в цяла Европа.