Loading...

Уважаеми студенти и преподаватели на ВСУ

Добре дошли на страницата дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“, функционираща в рамките на Програма „Еразъм+“.

Екипът на Офис „Еразъм+“ във ВСУ се надява, че предоставената информация ще е от полза на всички заинтересовани и разчита на активното Ви участие!

Новини

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПРЕЗ I ИЛИ II СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 Г. : 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

August 9th, 2018|0 Comments

Информация относно процедурите кандидатстване и възможностите за мобилност можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Мобилност на персонала с цел преподаване”. За допълнителна информация за преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ I ИЛИ II СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2018-2019 Г. : 28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

August 9th, 2018|0 Comments

Информация относно процедурите кандидатстване и възможностите за мобилност можете да откриете на уеб-страницата на програмата: erasmus.vfu.bg, секция „Мобилност на персонала с цел обучение”. За допълнителна информация за мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“ може да се свържете с отдел “Международна дейност и проекти” (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА НА 18.11.2016 Г СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА НА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 Г.

November 17th, 2017|0 Comments

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм+" за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г. № Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Област на знание в приемащия университет Резултат от картата за оценка на кандидатите 1. ст. пр. Диана Михайлова Second University of Naples Италия 0731:Архитектура и градоустройство – специализиран английски език 69 2. пр. Мая Донева Universitita degli Studi di Siena   Италия 0312: Политически науки 68 [...]

Тук ще намерите подробна информация за дейностите, които Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” осъществява в рамките на програмата и ще имате възможността да се запознаете с широкия кръг от възможности, които в резултат от дългогодишната работа, опит и международни сътрудничества, университетът предлага на своите студенти и преподаватели.

ЗА КОНТАКТИ!