Loading...

Уважаеми студенти и преподаватели на ВСУ

Добре дошли на страницата дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“, функционираща в рамките на Програма „Еразъм+“.

Екипът на Офис „Еразъм+“ във ВСУ се надява, че предоставената информация ще е от полза на всички заинтересовани и разчита на активното Ви участие!

Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА НА 18.11.2016 Г СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА НА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 Г.

November 17th, 2017|0 Comments

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм+" за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г. № Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Област на знание в приемащия университет Резултат от картата за оценка на кандидатите 1. ст. пр. Диана Михайлова Second University of Naples Италия 0731:Архитектура и градоустройство – специализиран английски език 69 2. пр. Мая Донева Universitita degli Studi di Siena   Италия 0312: Политически науки 68 [...]

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА НА 18.11.2016 Г. СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЗИМЕН И ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 Г.

November 17th, 2017|0 Comments

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма "Еразъм+" за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г. № Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите 1. Милена Райновска Univestita degli Studi di Siena Италия 60 2. Катина Михайлова Univestita degli Studi di Siena Италия 59 3. Румяна Ламбова University of Zilina Словакия 59 4. Павлета Кръстева Univestita degli Studi di Modena Италия 52 5. [...]

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА НА 07.04.2017 Г. СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 Г.

November 17th, 2017|0 Comments

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 07.04.2017 г селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с  цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на академичната 2016/2017 г. № Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите 1.      проф. д-р Валери Стоянов University of Wroclaw Варшава 63 2.      доц. д-р Даниела Андонова University of Wroclaw Варшава 63 3.      Павлинка Балабанова Univestita degli Studi di Siena Италия 47   Класирането на служителите се извърши въз основа [...]

Тук ще намерите подробна информация за дейностите, които Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” осъществява в рамките на програмата и ще имате възможността да се запознаете с широкия кръг от възможности, които в резултат от дългогодишната работа, опит и международни сътрудничества, университетът предлага на своите студенти и преподаватели.

ЗА КОНТАКТИ!