Loading...

Уважаеми студенти и преподаватели на ВСУ

Добре дошли на страницата дейност „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование“, функционираща в рамките на Програма „Еразъм+“.

Възможност за платен стаж по Програма “Еразъм+” в Германия с безплатно настаняване.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „ПЪТУВАЙ ИНФОРМИРАНО“

Линк за изтегляне

Екипът на Офис „Еразъм+“ във ВСУ се надява, че предоставената информация ще е от полза на всички заинтересовани и разчита на активното Ви участие!

Тук ще намерите подробна информация за дейностите, които Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” осъществява в рамките на програмата и ще имате възможността да се запознаете с широкия кръг от възможности, които в резултат от дългогодишната работа, опит и международни сътрудничества, университетът предлага на своите студенти и преподаватели.

ЗА КОНТАКТИ!