Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Уважаеми студенти и преподаватели на ВСУ,

Добре дошли на страницата на Секторна програма Еразъм, функционираща в рамките на Програмата за учене през целия живот.

Тук ще намерите подробна информация за дейностите, които Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" осъществява в рамките на програмата и ще имате възможността да се запознаете с широкия кръг от възможности, които в резултат от дългогодишната работа, опит и международни сътрудничества, университетът предлага на своите студенти и преподаватели.

Екипът на Еразъм Офиса във ВСУ се надява, че предоставената информация ще е от полза на всички заинтересовани и разчита на активното Ви участие!

За контакти:
Миглена Иванова
Офис "Еразъм" /Офис "Международни проекти"/
Тел./факс: ++ 359 52 359 523
Е-mail: erasmus@vfu.bg, varnafree@gmail.com
Web-site: http://erasmus.vfu.bg