Европейската комисия присъди Харта за висше образование „Еразъм“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Документът е за периода 2021 – 2027 година. Той бе подписан от президента на университета доц. д-р Красимир Недялков в навечерието на отбелязването на 30-годишнина на най-голямото частно висше училище в България, след поредната успешна процедура за акредитация.

Хартата е рамката за качество на дейностите по европейско и международно сътрудничество, които ВСУ „Черноризец Храбър“  провежда по програма „Еразъм+“. Тя е необходимо условие за участие в образователна мобилност и сътрудничество в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, предлагани от следващото поколение на „Еразъм+“ през програмния период 2021-2027 г.

Варненският свободен университет има дългогодишни партньорства за иновации и добри практики, отразени в междуинституционални споразумения с 51 университета в Европа. Договореностите позволяват на студентите, преподавателите и служителите да се обучават и практикуват в различни области на образованието в държави от Общността.

Университетът подписва за втори пореден път Еразъм харта за висше образование за нов седемгодишен период. От 2007 до 2021 г. повече от 350 студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ са участвали в практики или обучения по програмата. Над 160 преподаватели са посетили 40 европейски университета, а от 2014 г.  76 служители на университета са обменили опит със свои колеги от Стария континент.

През последните седем години ВСУ „Черноризец Храбър“ е посрещнал над 200 студенти, 60 преподаватели и служители от различни държави в Европейския съюз.

Преди броени дни университетът сключи нови споразумения за сътрудничество по програмата “Еразъм+” и с водещите турски университети Istanbul Medeniyet University и с Afyon Kocatepe University. За висшите учебни заведения, намиращи се в трети държави, рамката за качество се определя от междуинституционалните споразумения между висшите учебни заведения. Университетът работи активно и с партньори от Русия, Украйна и Израел.

Присъждането на Еразъм харта за висше образование ще позволи на Варненския свободен университет и през следващия програмен период 2021-2027 г. да развива и задълбочава европейското и международното сътрудничество като активно участва в различни ключови дейности на програмата, която в продължение на повече от три десетилетия доказва своята добавена стойност.

Информационен ден по програма “Еразъм+” за студентски стажове и мобилности през академичната 2021/2022 година, ще се проведе на 9 април 2021 г. от 13:00 часа, във виртуалната аудитория на университета https://meet.google.com/ndy-sdpj-zoi.