Лора Левичарова – студент в III курс на специалност “Право” във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, се завърна преди дни от своята първа мобилност с цел обучение по програмата “Еразъм+”, която премина в Юридическия факултет на Лисабонския университет в Португалия. Студентката бе там близо шест месеца и разшири своите хоризонти, доби ценен опит и се запозна с нови култури и хора.

Лора беше избрана да участва в мобилността по програмата “Еразъм+” и не се колеба да използва тази уникална възможност за обогатяване на своите знания и умения в областта на правото. Преподавателите и колегите от Лисабонския университет гостоприемно я посрещнаха и споделиха с нея своя професионален опит.

Как премина Еразъм-мобилността на Лора в Лисабон, какво изучава тя, как я посрещнаха новите й приятели и какво е важно да знаят нашите студенти, които планират образователна мобилност, вижте във видеото ►

Студентите на Варненския свободен университет имат възможност да кандидатстват за мобилности с цел обучение или с цел практика. Как може да участвате, вижте на тук ►